Υπηρεσία

Α.τεχνικές Σύμβουλος

b.Professional εξωτερικού εμπορίου υπηρεσιών

c.Quality επιθεώρηση

d.Aftter πώληση υπηρεσιών