Βελόνα βελόνας ώθησης και συγκροτήματα κλωβού (AXK, AXW, NTA, NTB, AX, K811)