Υποστήριξη των κυλίνδρων και καμπύλη Roller(NATR、NUTR、NATV、NAST、STO、RSTO、NA22、RNA22、KR、KRV、NUKR)