Συγκροτήματα κλουβί βελόνα κυλίνδρου (K、K... ZW、K... D、K... ZWD)