Συνδυασμένη βελόνα κυλίνδρου Bearing(NKX、NX、NKIA、NKIB、NKXR、ZARN、ZARF)